Naposledy aktualizováno: 04.07.2022 13:54:04
Na úvodní stranu

Místní knihovna Čejč

oddelovac_tuzky.gif

V pondělí 4. ledna 2021 půjčovala knihovna ve 4. stupni PES přes výdejní okénko,

od čtvrtka 7. ledna byla knihovna z důvodu nařízení vlády zavřena.

oddelovac_tuzky.gif

Od pondělí 15. února byl nařízením vlády provoz knihoven opět povolen v režimu výdejního

okénka pro vracení knih a výdej předem objednaných knih.

Místní knihovna Čejč otevřela v tomto režimu ve čtvrtek 18. února.

oddelovac_tuzky.gif

Od 12. dubna byl dle vládního nařízení povolen vstup do knihovny

max. 3 osobám (1 osoba na 15 m2),

platila povinnost nosit ochranu úst a nosu a používat dezinfekci.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN (viz v příloze) – týká se maloobchodu, obchodu a služeb – změna pro potřeby knihovnické činnosti, se kterou se budeme muset vypořádat, je uvedena v bodě č. 13: „omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zakázána přítomnost veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla: 

a. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka

b. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,                                                                                             

c. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,                                                

d. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,                                        

e. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,                                                               

f. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,                                                                                

g. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,                  

h. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.“

oddelovac_tuzky.gif

Od 26. června platí:

V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka

oddelovac_tuzky.gif

Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

týkající se povinného testování zaměstnanců.

oddelovac_tuzky.gif

V pondělí 4. října 2021 pořádala knihovna v rámci Týdne knihoven

besedu se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

na téma Partnerské osudy

(K. H. Mácha, B. Němcová, K. Světlá, R. Svobodová).

Besedy se zúčastnilo celkem 13 návštěvníků.

(viz Fotogalerie)

oddelovac_tuzky.gif

V úterý 5. října a ve čtvrtek 7. října

proběhlo v knihovně Podzimní tvoření pro děti.

Akce se zúčastnilo celkem 17 návštěvníků knihovny.

(viz Fotogalerie)

oddelovac_tuzky.gif