Naposledy aktualizováno: 04.07.2022 13:54:04
Na úvodní stranu

Místní knihovna Čejč

OBRÁZEK : oddelovac_stribrny.gif

Veřejná obecní knihovna (dnes místní knihovna)

je v Čejči pravidelně v provozu od roku 1972.

V roce 1999 registrovala knihovna 149 čtenářů, 12 220 vypůjčených svazků

a akvizici knih a časopisů v hodnotě 37 200 Kč.

OBRÁZEK : oddelovac_stribrny.gif

Dlouholetou pracovnicí knihovny byla paní učitelka Marie Pavlíková,

po roce 1945 půjčoval knihy ředitel školy Stanislav Sýkora v budově MNV.

Odtud se knihovna přestěhovala na místo bývalé lékárny v domě č. 55

a vedla ji učitelka Anna Šobová.

Hana Papežová vedla knihovnu v době, kdy přesídlila "na Vránovo",

do dnes již neexistujícího domu.

 OBRÁZEK : oddelovac_stribrny.gif

Po ní převzala knihovnu v roce 1983 Alena Trojanová.

I ona se s knihovnou stěhovala - nejprve do budovy, kde nyní sídlí prodejna

Hospodářských potřeb A. Škodové a poté do dnešních prostor v budově mateřské školy.

 OBRÁZEK : knihovna_zvenku.jpgOBRÁZEK : beletrie_dospeli2.jpg

V roce 2008 převzala knihovnu Mgr. Andrea Havelková.

Po dobu jejího pobytu na mateřské a rodičovské dovolené ji zastupovala

Mgr. Ivana Hanáčková.

Od října 2011 pracuje v knihovně opět Mgr. Andrea Havelková.

OBRÁZEK : oddelovac_stribrny.gif

11. dubna 2012 získala čejčská knihovna v rámci 2. ročníku

Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje

ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci

a podporu kulturního a společenského života.

Hejtman Jmk Mgr. Michal Hašek předal tato ocenění

12 nejlepším neprofesionálním knihovnám Jmk za rok 2011.

     OBRÁZEK : setkani_knihoven_1.jpg    OBRÁZEK : setkani_knihoven_2.jpg

         OBRÁZEK : 045.jpg    OBRÁZEK : 047.jpg

OBRÁZEK : oddelovac_stribrny.gif